Vår filosofi

RUTH är ett koncept som vilar på de fyra bokstäverna i namnet.

Respekt, Utveckling, Trivsel,  Harmoni
Dessa fyra ledord är stöttepelare för att skapa de bästa förutsättningarna för att skapa morgondagens kompetens.

-  Genom att lära barnen Respekt för olika individer, Utveckla barnen efter deras intressen, ålder och nivå, skapas Trivsel, som i sin tur ger Harmoni för barn, föräldrar och personal.

Respekt

Vad respekt innebär kan vara otydligt, det finns säkert lika många olika förklaringar för vad respekt är som det finns människor på jorden.
För oss på Ruth innebär respekt att alla personer är lika mycket värda oavsett etnisk bakgrund, kultur, religion, sexuell läggning etc. Att man bemöter varje individ på ett sjyst sätt, man ska kunna känna sig trygg att vara sig själv. Alla barn, föräldrar och anställda ska kunna känna sig inkluderade och inte kännas utestängda.

Utveckling

Barnen är morgondagens kompetens. Genom att ge dem den bästa förutsättningen för att lyckas med det de vill, är en god start på livet mycket viktigt. Barnen utvecklas i olika takt och på olika sätt och det är därför viktigt att vi utvecklar barnen efter deras egna intressen. Vi vill även att de tidigt arbeta med IT för enklare komma in i det moderna samhället. Det kan till exempel betyda att de får jobba med lärplattor med anpassade appar efter deras intressen, ålder och nivå.

Trivsel

För oss är det viktigt att alla som är engagerade i Ruth Förskola trivs. Barnen, föräldrarna och personalen ska alla känna sig glada och välmående när de går till, befinner sig, och går hem från förskolan. Föräldrarna ska trivas med att deras barn är på förskolan. Barnen ska känna att de utvecklas, har kul med sina kompisar och är trygga på förskolan. De ska med glädje berätta för sina föräldrar vad de har gjort under dagen. Personalen ska kunna gå till jobbet med ett gott humör och känna sig tillfreds med att jobba på förskolan.

Harmoni

Sist av de fyra ledorden har vi Harmoni. Detta skapas då de tre föregående orden existerar i samklang med varandra. Harmoni skapas när barn, personal och föräldrar trivs.