På denna sida har vi samlat dokument och länkar som kan vara intressanta för dig som förälder

Önskar du att ha ditt barn på en av RUTHS Förskolor
ansöker du genom Helsingborg kommun här
eller via blanketten nedan.

Vi jobbar aktivt mot kränkningar och diskrimineringar.
Vår likabehandlingsplan för 2018 - 2019 hittar du här.
 

Vill du veta mer om riktlinjer kring mobbing, diskriminering och kränkningar kan du ladda ner detta dokument som kommer från skolverket
 

Ruth förskolors riktlinjer i arbete med särskilt stöd 

Vår plan för aktiva åtgärder mot diskriminering kan du hämta ner här

Klagomålsrutiner

 

Vår kvalitetsredovisning på Ruth Drottninghög

 

Vår kvalitetsredovisning på Ruth Fredriksdal

 

Barnens egna Likabehandlingsplan Drottninghög

 

Barnens egna Likabehandlingsplan Fredriksdal