Pedagoger på RUTH Förskola arbetar aktivt med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. Detta gör vi genom att bekanta barnen med Barnkonventionen, regler om barns rättigheter.
Som underlag i detta arbete använder vi oss av Tio kompisböcker, baserade på Barnkonventionen.
Vi har även barnskydssombud på vår förskola.