Välkommen till RUTH Fredriksdal

RUTH Förskolas inne- och utemiljö

Våra pedagogiska aktiviteter håller vi i våra lärande miljöer inomhus, på vår gård och närliggande grönområden.
Genom den pedagogiska dokumentationen följer vi och synliggör barnens utveckling och lärande

Så arbetar vi

I vårt dagliga arbete utgår vi från våra ledord RUTH: Respekt, Utveckling, Trivsel och Harmoni.
Vi arbetar enligt läroplanen och håller årliga projekt.
Våra engagerade pedagoger bekräftar varje barn varje dag och gör barnens vistelse på förskolan innehållsrikt och meningsfullt.

Utevistelse

Utöver den dagliga utevistelsen har vi fredagar som "utedagar" för hela förskolan, eftersom vi lägger stor vikt vid barnens hälsa, rörelse och den fria leken utomhus.
Vi brukar gå till närliggande lekplatser, skog och andra grönområden där barnen utforskar naturen och leker rörelse- och fantasilekar.