Vi arbetar utifrån dessa policydokument:

 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Plan för synpunkts- och klagomålshantering
 • GDPR, personuppgiftspolicy
 • Sjukdomspolicy, Smitta i förskolan
 • Plan för barn med behov av särkilt stöd
 • Bra mat i förskolan
 • Rutiner och riktlinjer på RUTH
 • Verksamhetsidé
 • Mordersmål

Styrdokument:

 • Läroplan för förskolan, Lpfö 18
 • Skollagen
 • Barnets rättigheter
 • Avgift för förskoleveverksamhet och skolomsorg, Helsingborgskommun allmänna bestämmelser och taxebestämmelser
Kvalitetsredovisning:
 • Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019

För dig som är intresserad finns alla dessa dokument att ta del av på förskolan.