Välkommen till RUTH Drottninghög

RUTH Drottninghög ligger i ett grönt område med flera parker och lekplatser runt omkring.
Vi gör utflykter till dessa dagligen.

I anslutning till förskolan har vi egen inhägnad utegård. Barnen har möjlighet att leka fritt där.

Förskolan följer den traditionella läroplanen och jobbar med barnens utveckling.

 
Förskolan arbetar årligen med omfattande projekt. År 2015 ägnade vi oss åt Astrid Lindgren/ språk-integrationsprojektet som avslutades med väldigt lyckat resa för alla barn och deras familjer till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Under år 2016 jobbar vi med DEMOKRATI PROJEKTET. Barnen får veta deras rättigheter enligt Barnkonventionen. Personalen arbetar enligt Rädda Barnens häfte: ” Det här är dina rättigheter”. Vi diskuterar alla barns lika värde, respekt, tolerans och jämställdhet mellan könen. Exempel:

Jag har rätt att vila

Jag har rätt att leka.  

Jag har rätt att lära.