Trollskogen på Fredriksdal

Varje ny dag skapar möjligheter för barnens framsteg i sin läroprocess. Idag besökte vi ett av Helsingborgs kulturbevarade  museum. Barnen fick en upplevelse i trollskogen där det gäller att hålla balensen på stockar och gå i ojämn teräng. Varje ny upptäckt förmåga ger glädje och harmoni i tillvaron.  Efter denna upplevelse och lunch somna man tryggt och harmonisk på sin avdelning Ekorrarna

Kommentera gärna: